BejelentésJolly Roger
Yo-ho-ho, meg egy üveg rum!

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Noha a kalózok természetesen fittyet hánytak a törvényeknek, a saját
maguk által megfogalmazott szabályokat betartották - ez segített megelőzni
a zsákmány elosztásával kapcsolatos vitákat, sőt ennek értelmében a
csatában megsebesült rablók olykor egyfajta rokkatsági nyugdíjban részesültek.


1. Vita esetén mindenkinek egy szavazata van.
Mindenki egyenlő arányban részesül a friss
ellátmányból, az égetett szeszből, s kedve
szerint élvezheti azt, hacsak a készletek
kimerülése miatt nem kell korlátozásokat
bevezetni.

2. Az elfogott hajók fedélzetére megfelelő
rendben mindenki ráléphet, hogy a szokásos
zsákmányrészen felül ruhanemű után nézzen.
Aki azonban csak egy krajcárnyival is becsapja
társait, legyen szó ékszerekről vagy pénzről,
azt tegyék ki lakatlan vidékre. Akit pedig lopáson
érnek, orrát és füleit veszítse, majd tegyék partra
olyan helyen, ahol további viszontagságok várnak
rá.

3. Pénzben kártyázni vagy kockázni tilos.

4. Este nyolckor a gyertyákat és mécseseket el kell
oltani. Ha a legénység bármely tagjának a nevezett
időpont után támadna kedve inni, üljön a nyitott
fedélzeten, világítás nélkül.

5. Fegyverzetét,pisztolyait és szablyályát mindenki
tartsa tisztán, használható állapotban.

6. Nőknek és fiatal fiúknak semmi keresnivalójuk a
fedélzeten. Ha bárki asszonyt csábítana el, majd
titokban a hajóra csempészné, halállal lakoljon.

7. Aki ütközet idején nem áll helyt derekasan és
cserbenhagyja társait, haljon meg vagy tegyék
ki lakatlan vidékre.

8. A fedélzeten verekedni tilos.A becsületbeli
ügyeket a szárazföldön kell elintézni,mégpedig
imígyen: a kormányos vezényszavára az egymásal
háttal álló felek megrodulnak, és rögvest tüzelnek.
Ha valaki megsértené a szabályt, a kormányos üsse
ki a fegyvert a kezéből. Amennyiben mindketten
elhibázzák a célt, folytassák pengével, s aki először
megsebzi ellenfelét, az legyen a győztes.

9. Mindaddig, amig személyenként 1000 fontnyi osztalékra
elegendő zsákmányt nem sikerül szerezni, senki szót se
ejtsen arról, hogy kiszáll a közös vállalkozásból.
Aki szolgálat során végtagját vesztené, vagy nyomorékká
válna, nyolcszáz ezüstnyolcasnak megfelelő részt kapjon
a közösből - illetve kisebb sérülésekért arányosan kevesebbet.

10.A kapitánynak és kormányosnak két-két rész jár a zsákmányból,
a főpattantyúsnak és fedélzetmesternek fejenként másfél, a
többi tisztnek ötnegyed, az egyszerű matrózoknak pedig egy-egy
rész.

11.A zenészeknek Vasárnaponként va joguk pihenéshez, bármely
más napon csak akkor, ha a többiek nem bánják.


(forrás: Angus Konstam - Kalózok)


Howard Pyle:"A kincs elosztása"Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!